Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Một số hoạt động nổi bật của Công đoàn Cơ sở trường Tiểu học trong năm 2017-2018

04-04-2019

Năm học 2017-2018 là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", cũng là năm diễn ra Đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội công đoàn các cấp. Để chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Kim Ngọc đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và đã đạt được nhiều kết quả:

      Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được công đoàn đẩy mạnh. Công đoàn đã thực hiện đúng chức năng khảo sát, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện các quy định của luật lao động, công đoàn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ được công đoàn thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực như:  thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo… Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của tổ chức Công đoàn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội.  

     Công tác truyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được công đoàn tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động … Kỷ niệm tốt các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động phong phú,

 thiết thực đã thể hiện sự cụ thể hóa mục tiêu "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn".


           Phong trào Thi đua yêu nước tiếp tục được Công đoàn phát động với mục tiêu động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thiết thực góp phần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, đồng thời lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2018. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.


      Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm học, Công đoàn đã kết nạp mới tất cả các giáo viên mới được phân công công tác tại trường và chuyển sinh hoạt Đoàn cho các giáo viên chuyển trường.

 

      Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn  đã giúp Ban Chấp hành tổ chức  kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn...

 

       Công tác quản lý tài chính, tài sản ở Công đoàn cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong năm học 2017-2018, công đoàn đã có nhiều cố gắng trong thu kinh phí và đoàn phí công đoàn. Nguồn ngân sách công đoàn đã kịp thời đảm bảo các khoản chi phục vụ hoạt động của công đoàn.


       Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2017-2018, Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Kim Ngọc cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong 

năm kế hoạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
      1,       Công đoàn tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn và phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật lao động tại cơ sở.


       2, Công đoàn tiếp tục tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tổ chức công đoàn cho CNVCLĐ; tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn các cấp


      3,   Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, chào mừng các ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm học, tiếp tục đăng ký các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

      4,   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên.


     5,    Công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học.

      6       Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu, chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công đoàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi tài chính công đoàn.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Đồng Trạch

Địa chỉ: Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_dongtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thdongtrach.edu.vn